favorite
close
bekwtrust.org /telugu
బాబాజన్ సూక్తులు
మొహబ్బత్ ఇమాన్ హై
సలాత్ మోమినీన్ కి మెరాజ్ హై
సలాత్ హుజూర్ -ఏ- కల్బ్ కె బఘైర్ నహి హోతి
ఇస్లాహ్-ఏ-నఫ్స్ ఔర్ కర్బ్-ఏ-ఇలాహి పాణే కె లియె సలాత్ ఖాయం కారో
జిసే అల్లాహ్ కి జాత్-ఏ-ముబార్కా పర్ కామిల్ యకీన్ హోజాత హై వో జావేద్ హోజాతా హై (ఉస్ కో మౌత్ నహి అతి)
అల్లాహ్ కి జాత్ పర్ యకీన్ నా హోతో ఫరిష్టో జైసి ఇబాదత్ భీ మైనే నహి రక్తి
జబ్ ఇన్సాన్ పైదా హోతా హై తొహ్ ఉస్ కి జిందగీ కా కటిన్ సఫర్ షురూ హోజాతా హై . ఇస్ సఫర్ మే ఆసాని హోగి అగర్ బందా హర్ లంహ ఖాలిక్ (అల్లాహ్) కో పేశ్-ఏ-నజర్ రఖే
మురీద్ కి రుహాణి తరఖ్కీ కా జీనా అదబ్ హై
అహ్ల్ -ఏ-షరియత్ కి ఇబాదత్ — షరియత్ కె ముతబిఖ్ ఇబాదత్ వా అమల్ ఔర్ ఉస్ కె నిసాబ సే కె ముతాబిఖ్ ఆకీబాత్ పాన
అహ్ల్-ఎ-తరీకత్ కా శివా — అల్లాహ్ కి ఖుష్నూది కే లియే అమల్ కర్ణ ఔర్ ఉస్ కే రంగ్ మే రంగ్ జానా తాకే హయాత్ మే హి ఉస్ కా దీదార్ హోజాయే
ఖురాన్ రహే పేష్-ఎ-నజర్ యే హై షరియత్--- అల్లాహ్ రహే పేష్-ఎ-నాజర్ యే హై తరీకాత్.
నజర్ మర్కూజ్ హక్ పె రాఖ్నా బందగీ హై - బాస్ అప్నే ఆప్ కో పెహ్చాన్ లెనా హి జిందగీ హై.
కుఫ్ర్ కే బాద్ బడా గునాహ్ దిల్ అజారి హై
అల్లాహ్ ఇచ్చిన ప్రతిదానికీ ఒక వ్యక్తి కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. మన శరీరంలోని ప్రతి భాగానికి, ప్రతి శ్వాసకు మనం కృతజ్ఞతతో ఉండాలి
బాబాజాన్ జీవిత చరిత్ర, అతని బోధనలు మరియు బోధనలు హోమ్ పేజీలో ఇవ్వబడ్డాయి. హోమ్ పేజీని సందర్శించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.